Zgodovina društva

Zgodovinski pregled delovanja Kinološkega društva Ribnica

Začetki društva segajo v leto 1977. Prvi predsednik društva je bil g. Jože Lovšin. V letu 178 pa so se izvajali prvi tečaji šolanja psov. Izpit pa so tečajniki opravljali v Kinološkem društvu Ljubljana. Uporabljali so vadbišče v bližini današnjega, vse do leta 1985, ko se društvo s svojim delovanjem preseli na Ugar. Tu so delovali še dve leti, potem pa društvo miruje.

Leta 1991 pa smo se na pobudo g. Dušana Goršiča zbrali ljubitelji psov iz Ribnice. Prvega sestanka so se udeležili Dušan Goršič, Andrej Tomšič, Vojko Štanfelj, Andrej Klemenc in Gregor Prelesnik. Obudili smo Kinološko drušvo Ribnica in v letu 1992 organizirali prvi tečaj šolanja psov v samostojni Sloveniji.

Vse od  ustanovitve leta 1992  pa do danes  je društvo zelo dejavno. Vsako leto organiziramo v spomladanskem in jesenskem delu tečaje šolanja psov. Tu se tako vodniki psov kot sami psi naučijo osnove vaj poslušnosti, socializacije psa. V terminih šolanja organiziramo tudi strokovna predavanja za tečajnike o boleznih psa, zajedalcih, prehrani in negi psa.

Mnogo ljudi nas pozna z Ribniškega sejma, saj je travnik v gradu v popoldanskem času že tradicionalno zaseden s kužki.

Sodelujemo tudi z OŠ dr. Fr. Prešeren Ribnica. Za najmlajše pripravimo atraktiven prikaz šolanja psov v okviru naravoslovnega dne.

V Domu starejših občanov Kočevje se nas v poletnem času tudi razveselijo, saj jih obiščemo z našimi vodniki in psmi.

Danes nas najdete na poligonu na Opekarski cesti, kjer imamo od Občine Ribnica v najemu poligon in pripadajoči objekt.

Prav tako pa nas najdete na športnih prereditvah tudi v sosednjih občinah, saj je naših tečajev udeležujejo tečajniki  vse od Dobrega polja  pa do Kočevja.

Andrej Tomšič

Predsednik KD Ribnica