Pravilnik

Pravila KD Ribnica pri šolanju psa

 1.    Prijava

 • Vsak tečajnik mora biti član KD Ribnica.
 • Vsak tečajnik je dolžan izpolniti ustrezno prijavnico za šolanje svojega psa po izbranem programu.
 • Tečajnik oz. lastnik psa odgovarja za resničnost navedenih podatkov v prijavnici.
 • Ob izpolnitvi prijavnice je tečajnik dolžan predložiti naslednje dokumente:
  • za  rodovniške pse rodovniški list
  • nerodovniški psi ( velja tudi za rodovniške pse brez rodovnika) se vodijo v evidenci kot » mešanec«
 • za vse pse je potrebno predložiti potrdilo o cepljenju –ustrezno zdravstveno knjižico z navedeno številko čipa.
 • Psi morajo biti obvezno cepljeni proti steklini,zaželjeno pa je tudi cepljenje proti kužnim boleznim(pasja kuga,parvaviroza,kužni hepatitis,leptostiroza)
 • Starostna meja za steklino je od 3.mesecev dalje,za pristop na šolanje pa velja minimalno mesec dni pred tečajem in max.leto dni od zadnjega cepljenja.
 • Starostna meja psa za pristop k šolanju in izpitu je:
  • mala šola 3 – 9 mesecev (priporočljivo)
  • izpit A = 12 mesecev( pogoj za izpit)
  • izpit B-BH= 14 mesecev ( pogoj za izpit)
  • izpit C = 15 mesecev (pogoj za izpit)
 • Mladoletni vodnik mora pred izpitom predložiti pisno soglasje staršev oz. skrbnikov.

2.    Plačilo

 • Plačilo šolnine se izvede po ceniku KD Ribnica.
 • Cena tečajev je navedena v prijavnici.
 • Plačilo šolnine je možno tudi na obroke ( pojasnjeno v prijavnici).
 • Vračilo šolnine ni možno ob odpovedi tečajnika, oz. njegovi neudeležbi na tečaju, ali ob morebitni izključitvi tečajnika iz šolanja, zaradi disciplinske odgovornosti.
 • Vračilo denarja je možno v naslednjih primerih:
  • vodnik ali pes ni zmožen obiskovati šolanja zaradi nastalih  zdravstvenih razlogov (veterinarsko potrdilo)
  • da je pes začasno nezmožen za delo(veterinarsko potrdilo)
  • da pes pogine(veterinarsko potrdilo-odjava)
  • KD odpove šolanje
  • KD ne zagotovi ustreznih pogojev za šolanje
 • Od vračila denarja se odšteje procent udeležbe tečajnika na šolanju psa.
 • Po dogovoru s KD tečajnik lahko plačano šolnino koristi ali prenese v naslednji termin šolanja, vendar ne več kot za eno leto.
 • Če tečajnik ne poravna celotne vsote šolnine do izpita, oziroma do roka za prijavo k izpitu, ne more pristopiti k opravljanju izpita.
 • Ob pristopu k izpitu se dodatno plača stroške izpita ( izpit in delovna knjižica).
 • Delovno knjižico se plača le pri prvem opravljanju izpita.
 • Stroške izgubljene delovne knjižice ali popravilo podatkov poravna tečajnik.
 • Tečajnik, ki zaporedoma opravlja tečaje in izpite v KD Ribnica za določeno stopnjo in psi izpolnjujejo pogoje za opravljanje izpitov, pridobijo bonus popustov pri šolanju svojega psa.

3.    Pravila  šolanja

 • Tečaj se vodi na poligonu KD Ribnica.
 • Urnik tečaja se določi pred pričetkom tečaja.
 • Tečaj poteka v spomladanske in jesenskem terminu.
 • Pri  šolanju se uporablja ustrezna ovratnica in povodec.
 • Pri tečaju male šole, opravljanju izpita A in B-BH ovratnica na zateg ni dovoljena,kakor tudi ne bodeča ovratnica.
 • Dodatne ovratnice na izpitih niso dovoljene(dodatne usnjene ovratnice,ovratnice proti mrčesu ipd.)
 • Elektronske ovratnice niso dovoljene v nobenem primeru.
 • Vodnik  se je dolžan  držati na poligonu navodil inštruktorja.
 • Vodnik, katerega pes opravi na poligonu veliko potrebo, je dolžan iztrebek takoj pospravit, ne da bi pri tem motil ostale tečajnike.
 • Psi se v času tečaja ne smejo ovohavati in dotikati.
 • Hranjenje psa pred treningom ni priporočljivo (vsaj tri ure).
 • V primeru visokih temperatur v času tečaja, je vodnik dolžan omogočiti psu zadostno količino sveže vode.
 • Vstop gonečih psic v času šolanja na poligon ni dovoljen, vodnik je dolžan obvestiti inštruktorja, se z njim posvetovati in tečaj prekiniti v času gonitvenega ciklusa.
 • Zaradi morebitnih kužnih bolezni so nezaželjena dejstva: skupne uporabe posod za pitje,uporaba skupnih igrač,skupna vožnja z istim vozilom.
 • Prihod na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih nedovoljenih substanc je strogo prepovedan
 • Vodnik je dolžan opozoriti inštruktorja na svoje morebitne zdravstvene težave,vsled katerih bi imel težave pri šolanju psa.
 • Na poligonu  veljata red in disciplina.
 • Vsako odsotnost je vodnik dolžan opravičiti in sporočiti  inštruktorju.
 • Vse pritožbe in ugovore sprejema komisija za šolanje pri KD Ribnica.

4.    Izključitev iz tečaja

Vodnika se lahko izključi iz tečaja šolanja psov v naslednjih primerih:

 • da ne spoštuje, oziroma redno krši zgoraj navedena pravila,
 • da ne poravna finančne obveznosti v določenem roku,
 • da pes nima ustrezna zdravstvena potrdila ( cepljenja),
 • da se neprimerno vede do inštruktorjev in ostalih udeležencev tečaja,
 • da nehumano ravna s svojim psom na tečaju ali doma,
 • da prihaja na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih prepovedanih substanc,
 • da ne spoštuje etike športne kinologije in da ravna v  nasprotju z Zakonom o zaščiti živali .

Za škodo, ki jo naredi  pes na poligonu in ob njem ali v primeru ugriza ( na območje KD Ribnica) v času treninga , je odgovoren njegov vodnik, oz. lastnik in je dolžan nastalo škodo v celoti poravnati,ne glede na okoliščine.

KD RIBNICA