Cenik

Šolnina za šolanje psov v KD Ribnica za sezono 2022

Mala šola……………………………………………………………………130 EUR

———————————————————————————————————-

Osnovno šolanje:

isp A…………………………………………………………………………..180 EUR

isp B-BH……………………………………………………………………..250 EUR

——————————————————————————————————-

IBGH-1………………………………………………………………………..200 EUR

IBGH-2………………………………………………………………………..150 EUR

IBGH-3………………………………………………………………………..100 EUR

———————————————————————————————————-

Članarina za leto 2022………………………………………………………..20 EUR

Cenik velja za člane KD oziroma za ostale člane KZS. Za nečlane veljajo cene povečane za 100%.

Plačilo male šole:

Šolnina se lahko plača v dveh obrokih. Prvi obrok se poravna prvo uro praktičnega dela, drugi obrok pa šesto uro šolanja.

Plačilo osnovnega šolanja:

Šolnina se lahko plača v treh zaporednih mesečnih obrokih.

Če tečajnik opravlja dva zaporedna tečaja osnovnega šolanja ( iz A v B-BH)  se mu pri višjem šolanju prizna 20%popust.