Cenik

Šolnina za šolanje psov v KD Ribnica za sezono 2021

Mala šola……………………………………………………………………100 EUR

———————————————————————————————————-

Osnovno šolanje:

isp A…………………………………………………………………………..150 EUR

isp B-BH…………………………………………………………………….200 EUR

isp C…………………………………………………………………………. 300 EUR

———————————————————————————————————-

isp I

IPO II………………………………………………………………………..400 EUR

isp II

IPO II………………………………………………………………………..490 EUR

———————————————————————————————————-

Članarina za leto 2021………………………………………………….20 EUR

Cenik velja za člane KD oziroma za ostale člane KZS. Za nečlane veljajo cene povečane za 100%.

Plačilo male šole:

Šolnina se lahko plača v dveh obrokih. Prvi obrok se poravna prvo uro praktičnega dela, drugi obrok pa šesto uro šolanja.

Plačilo osnovnega šolanja:

Šolnina se lahko plača v treh zaporednih mesečnih obrokih.

Če tečajnik opravlja dva zaporedna tečaja osnovnega šolanja z izpitom , se mu pri višjem izpitu prizna 30%popust.