TEČAJ

Tečaj male šole bo dne 13.3.2023 ob 17. uri na poligonu KD Ribnica.

Nadaljevalni tečaj po programu A in BBh pa pa dne 10.3.2023 ob 17 uri na poligonu KD

Ribnica.

TEČAJI KD RIBNICA – POMLAD 2023

Uvodni sestanek tečajev pomlad 2023 bo v petek 3.3.2023 ob 17:30 uri nadaljevalni tečaji po programu A in BBh in ob 18:30 uri tečaj male šole. Na uvodni sestanek pridete brez psov. Izpolnili boste prijavnice, izvedeli katere dneve bo potekal tečaj in tudi o ceni tečaja.

Vljudno vabljeni KD Ribnica.

VABILO NA SKUPŠČINO KD RIBNICA

                         

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Skupščino KD Ribnica, katera bo v sredo, 1. februarja ob 18. uri v  prostorih gostišča Pri Pildarju na Škrabčevem trgu 27, Ribnica.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2022

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

6. Plan dela in šolanja v sezoni 2023

7. Finančni plan za leto 2023

8. Razno:

     – poravnava članarine za leto 2023

     – vprašanja, predlogi, pobude

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!                                                                   

Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica

IZPITI A – BBH NOVEMBER 2022

Dne 25.11.2022 so na poligonu kinološkega društva Ribnica potekali izpiti po programu A in BBH. Sodnik izpitov je bil Božidar Simonič. K izpitu A je pristopilo petnajst tečajnikov, k izpitu BBH pa devet tečajnikov ter njihovi zvesti spremljevalci. Vsi skupaj so izpite uspešno opravili. Na izpitu BBH se je z odlično oceno izkazala Ajda Kaplan, ki je dosegla vseh 60 možnik točk.

KD Ribnica Več slik na

https://www.facebook.com/KDRibnica

TEČAJ MALE ŠOLE

Spoštovani slušatelji male šole!

Tečaj male šole bomo imeli v naslednjih terminih 17. 10.; 20.10.; 24.10.;3.11.;7.11. V četrtek 10.11. bomo imeli izpit. 27. oktobra in 31. oktobra bo tečaj odpadel.