VABILO NA SKUPŠČINO KD RIBNICA

                         

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Skupščino KD Ribnica, katera bo v sredo, 1. februarja ob 18. uri v  prostorih gostišča Pri Pildarju na Škrabčevem trgu 27, Ribnica.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2022

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

6. Plan dela in šolanja v sezoni 2023

7. Finančni plan za leto 2023

8. Razno:

     – poravnava članarine za leto 2023

     – vprašanja, predlogi, pobude

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!                                                                   

Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica