TEČAJ MALE ŠOLE

Spoštovani slušatelji male šole!

Tečaj male šole bomo imeli v naslednjih terminih 17. 10.; 20.10.; 24.10.;3.11.;7.11. V četrtek 10.11. bomo imeli izpit. 27. oktobra in 31. oktobra bo tečaj odpadel.